Category Archives: Aktivni članovi

Članovi

Popis članova – prosinac 2013.

            počasni članovi:

  1. Vlado Karlović
  2. Marija Novaković

SOPRANI I

SOPRANI II

1. Saša  ČOHAR  MANČIĆ

2. Marina  FUGOŠIĆ

3. Eleonora  JURČIĆ

4. Renata  MIMICA

5. Dijana  SORIĆ-DUPOR

6. Marija  SUČIĆ

1. Dušanka  BEŠLIĆ

2. Lucija  BJELOBABA

3. Zvjezdana  GRUBIĆ

4. Biserka  KATALINIĆ

5. Dragica  KRUŽIĆ

6. Iris  SERGO

7. Radmila  TOMETIĆ

ALTI I

ALTI II

1. Edi  DVORSKY

2. Draženka  JESTRATIJEVIĆ

3. Sanjina  MAROCHINI

4. Ivana  ŠARIĆ  BAŠTOVANOVIĆ

5. Gabrijela  TKALEC

6. Ester  VIDOVIĆ

7. Milica  VUKONIĆ

8. Vesna  ZORANOVIĆ

9. Sandra  ŽEŽELIĆ  PEDIŠIĆ

1. Ljiljana  DORČIĆ

2. Ana  DOŠEN

3. Branka  DUBRAVČIĆ

4. Danica  ECIMOVIĆ

5. Ljubica  KARLOVIĆ

6. Marjana  KOTRI

7. Nina  LUŠIČIĆ

8. Tatjana  PAŠKVAN-ČEPIĆ

9. Aleksandra  RADOVIĆ

10. Dragica  SKOČIGORIĆ

TENORI I

TENORI II

1. Anđelko  KOS

2. Zvonko  LABUS

3. Josip  VALEČIĆ

4. Boris  VIDNIĆ

1. Duško  BJELOBABA

2. Želimir  BROZOVIĆ

3. Adolf  KRBAVAC

4. Petar  LOVROVIĆ

5. Arsen  PAŠKVAN

6. Enver  PUHOVAC

7. Slaven  SUDULIĆ

BARITONI

BASI

1. Lujo  ALAČ

2. Dragan  Karlo  DOŠEN

3. Zdenko  GLAVAN

4. Tomislav  MARAČ

5. Roni  MATIJAŠEVIĆ

1. Petar  PETROVIĆ

2. Dragutin  PULKO

3. Davor  ROTAR

4. Veljko  SABLIĆ