Category Archives: 1991.-2000.

1991.-2000.

2000.                       

Maestra Aleksandra Matić      

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1.

04.02.

8

Koncert duhovne glazbe, Crkva Gospe Lurdske

2.

01.05.

5.

Nastup na proslavi Praznika rada, Ronjgi

3.

02.05.

2

Nastup za Dan oslobođenja Rijeke, HNK Ivana pl. Zajca

4.

06.05.

1

Nastup za otvorenje 4. Državnog natjecanja mladih Crvenog križa, Dvorana mladosti, Trsat

5.

01.06.

7

XI Matetićevi dani, Guvernerova palača

6.

03.06.

5

Naš kanat je lip, Poreč

7.

09.06.

5

Dobrotvorni koncert za polmoć djeci oboljelih od šećerne bolesti, HKD Sušak

8.

28.10.

5

33. Susret  zborova Hrvatske, Novi Vinodolski

9.

24.11.

4

Nastup za Simpozij graditeljstva, HKD Sušak

10.

05.12.

11

Svečani koncert za 55 godina djelovanja Jeke, HKD Sušak

11.

06.12.

2

Predstavljanje knjige Marije Riman o skladatelju    o. Kolbu, Aula magna Rektorata Sveuč. Rijeka 

12

08.12.

3

Nastup za Klub Sušačana, HKD

13.

12.12.

14

Božićni koncert, Crkva Sv. Vida, sa Tratinčicama

14.

17.12.

12

Božićni koncert, Crkva Sv. Jelene križarice, Kastav

1999.                       

Maestra Aleksandra Matić

1.

03.02.

10

Kopncert duhovne glazbe, Crkva Sv. Jeronima, Rijeka

2.

18.02.

2

Nastup za 9.oblj. HDZ, HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka

3.

11.04.

7

Koncert duhovne glazbe, crkva Sv. Mihovila, Donje Jelenje

4.

01.05.

4

Nastup na proslavi Praznika rada, Ronjgi, Viškovo

5.

02.05.

2

Nastup za 54.oblj. oslobođenja Rijeke, HKD Sušak

6.

14.05.

4

2. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova, Zadar

7.

15.05.

4

2. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova, Zadar

8.

16.05.

3

Zajedničko pjevanje, crkva SV. Stošije, Zadar

9.

05.06.

3

Naš kanat je lip, Poreč

10.

23.06.

4

Nastup pred Povjerenstvom za državno natjecanje, Circolo, Rijeka

11.

25.09.

3

Suset pjevačkih zborova PGŽ, Kanat pul Ronjgi

12.

02.10.

6

32. Susret pjevačkih zborova Hrvatske, natjecanje, Kinodvorana Umag

13.

24.10

5

Nastup za DDK, HKD Sušak

14.

16.11.

10

Cjelovečernji koncert, Guvedrnerova palača, Rijeka

15.

03.12.

1

Komemoracija za dr. Franju Tuđmana, Vijećnica grada Rijeke

16.

16.12.

1

Predizborni skup SDP, HSLS, PGS, HKD Sušak

17.

19.12.

8

Božićni koncert, crkva Sv. Jelene, Kastav

 

1998.                       

Maestra Aleksandra Matić       

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1.

18.02.

4

Nastup za 8.oblj. HDZ, Teatro Fenice

2.

26.02.

3

Nastup za otvaranje arheološke izložbe, Guver

3.

05.05.

6

Svečani koncert za blagdan Gospe Trsatske, Perivoj Svetišta Majke Božje, više zborova

4.

15.05.

10

Koncert duhovne glazbe, sa crkvenim zborom,  crkva Sv. Andreja, Bakar

5.

19.05.

16

Cjelovečernji koncert, Guvernmerova palača

6.

29.05.

12

Koncert duhovne glazbe, Katedrala uznesenja Marijina, Krk

7.

05.06.

6

10. Matetićevi dani, Guvernerova palača

8.

06.06.

3

Naš kanat je lip, Poreč

9.

13.06.

5

«Rijeci za blagdan Sv. Vida», HKD Sušak

10.

23.10.

2

Promocija «Godišća» Davida Kabalina, Guver

11.

28.11.

6

31. Susret zborova Hrvatske, HKD Sušak

12.

18.12.

13

Koncert duhovne glazbe, Katedrala Sv. Vida, Rijeka

 

1997.                       

Maestra Aleksandra Matić

1,

08.05.

13

Koncert za 50 godina umjetničkog rada Dušana Prašelja, Guvernerova palača

2.

07.06.

4

Naš kanat je lip, Poreč

3.

15.06.

6

Proslava Sv. Vida, Grivica

4.

05.07.

6

Večer sakralne glazbe, sa crkvenim zborom Sv. Andreja, Bakar

5,

12.09.

6

Nastup za «Sušačku reviju», HKD Sušak

6.

15.09.

3

50 godina Mirovne konferencije u Parizu, Muzej grada Rijeke 

7.

09.10.

7

Nastup za 50 g. Umjetničkog rada Dušana Prašelja

8.

10.10.

7

Nastup za 6.oblj. osnivanja 5. Zbornog područja Hrvatske vojske, HKD Sušak

9.

25.10.

7

Nastup za Dan dragovoljnih darivatelja krvi, HKD

10.

13.12.

6

50 g. umj. Rada Dušana Prašelja i blagdana Sv. Lucije, Narodna čitaonica, Kostrena

11.

20.12.

18

Božićni koncert u crkvi Sv. Nikole, Turnić

12.

21.12.

13

Božićni koncert u crkvi Sv. Jelene, Kastav

 

1996.                       

Maestro Josip Vuk

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1,

23.03.

4

Filodrammatica

2.

24.05.

3

Matetićevi dani, Guvernerova palača

3.

27.05.

8

Koncert sa Fratelanzom, Circolo

4.

31.05.

3

Naš kanat jer lip, Poreč

5.

07.06.

3

Godišnjica Osijeka, Osijek

6.

08.06.

4

Godišnjica Osijeka, Osijek

7.

22.11.

2

Svečano otvaranje Zajčevih dana, ispred HNK Ivan pl. Zajc

8.

21.12.

12

Božićni koncert, crkva Marijina uznesenja, Opatija

9.

22.12.

13

Božićni koncert, crkva Sv. Jelene, Kastav

10.

28.12.

12

 

1995.                       

Maestro Josip Vuk

1.

08.01,

12

Božićni koncert, crkva Sv. Nikole, Turnić

2.

03.06.

4

Naš kanat je lip, Poreč

3.

12.06.

 

Cjelovečernji koncert, Filodrammatica

4.

16.06.

7

Nastup za Sv. Vida, Grivica

5.

15.12.

15

Svečani koncert za 50. obljetnicu Jeke, Filodrammatica

6.

20.12.

5

Božićni koncert, Koblerov trg

7.

24.12.

9

Božićni koncert, crkva Sv. Jelene, Kastav

 

1994.                       

Maestro Josip Vuk

1.

20.05.

9

Nastup za Svjetski Kongres medicinskih tehničara, Hotel Excelsior, Lovran

2.

30.05.

4

Matetićevi dani i Dan državnosti, Guvernerova pal.

3.

03.06.

4

Naš kanat je lip, Poreč

4.

18.12.

12

Božićni koncert , Sv. Jelena, Kastav

 

1993.                       

Maestro Josip Vuk

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1.

03.04.

6

Smotra amatersko kulturno stvaralaštvo, Dom Željezničara, Rijeka

2.

13.06.

8

Proslava za Sv. Vida, zaštitnika Rijeke, Grivica

3.

18.06.

4

Susret zborova Hrvatske, HNK I.pl. Zajc 

4.

21.10.

 

Dobrotvorni koncert «Hrvatska u srcu, srce u Hrvatskoj, Dvorana mladosti

5.

03.12.

6

Nastup za 90.g. VMRO i smrti Goce Delčeva, Guvernerova palača, «Ilinden»

6.

06.12.

5

Proslava Sv. Nikole, zaštitnika pomoraca, Dan pomorstva, Filodrammatica

7.

10.12.

16

Cjelovečernji koncert, Filodrammatica

8.

19.12.

 

Božićni koncert

1992.                       

Maestro Davorin Hauptfeld

1.

15.01.

8

Svečani koncert za proglašenje nezavisnosti i državnosti Hrvatske, HNK I. Zajc, Rijeka

2.

11.04.

2

Nastup za otvaranje zgrade Croatia line

3.

16.04.

11

Nastup za Uskrs, Koblerov trg, Turistički savez

4.

26.04.

5

Zakletva ročnika, Kasarna na Katarini, Rijeka

5.

18.05.

12

Smotra amat. kult. stvaralaštva Rijeke, Circolo

6.

06.06.

4

Naš kanat je lip, Poreč

7.

13.06.

4

Susret zborova Hrvatske, Koprivnica

8.

14.06.

6

Proslava Sv. Vida, ispred Katedrale, Grivica

9.

21.06.

5

Proslava 750 g.bitke protiv Tatara, Grobničko polje

10.

14.11.

7

Proslava DDK, HNK I.pl. Zajc

1991.                       

Maestro Krunoslav Kajdi

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1.

17.02.

2

Proslava god. HDZ – HNK I.Zajc, Ri

2.

12.03.

1, simf.

Beethoven, IX,  sa zborom i orkestrom HNK I.Zajc, HNK Rijeka

3,

29.03.

1, simf.

Beethoven, IX,  sa zborom i orkestrom HNK I.Zajc, HNK Rijeka

4.

20.04.

8

Smotra am. stv. Rijeke, Circolo

5.

05.05.

10

Proslava 700 god Trsatskog svetišta, Marijino svetište na Trsatu

6.

13.06.

11

Proslava Sv. Vida, zaštitnika grada, Katedrala Sv. Vida

7.

15.06.

6

Proslava Sv. Vida, Korzo

8.

21.06.

3

Susret zborova Hrvatske – natjecanje,  Kneževa palača, Zadar

9.

22.06.

4

Susret zborova Hrvatske, slobodni program, Kneževa palača, Zadar

10.

23.06.

7

Susret zborova Hrvatske, promenadni koncert, Narodni trg, Zadar

                                            Dirigent. Davorin Hauptfeld

11.

19.12.

10

Božićni koncert, Katedrala Sv. Vida, Rijeka

12.

21.12.

10

Božićni koncert, Crkva Majke Tereze