Category Archives: Nastupi

Nastupi u 2013. godini

2013.godina

Održano je ukupno    proba i 16 nastupa

Maestro  Igor Vlajnić

Red. br.

Datum

Naziv nastupa

Mjesto

Br.

skl

Br.

izv.

Broj

sluš

1.

I2.02.

Nastup za Prosvjetu

Konzulat R. Srbije

3

40

260

2.

14.04.

Uskršnji koncert

Crkva Svetog Ivana krstitelja – Škurinje

8

43

120

3.

18.04.

Koncert za UABA Podv.

MO Podvežica

 

 

 

4.

21.04

Koncert za Jurjevo

Dom kulture – Hreljin

4

38

300

5.

23.04

Koncert za SABA PGŽ

HKD – Sušak

3

29

450

6.

01.05.

Praznik rada

Ronjgi

7

35

1200

7.

12.05.

Konc.za Majčin dan

MO Gornja Vežica

13

37

220

8.

08.06.

Kanat pul Ronjgi

Ronjgi

2

38

450

9.

15.06.

Međunarodno natjecanje

Dobrič, Bugarska

5

35

300

10.

16.06.

Gala koncert učesnika

Dobrič, Bugarska

1

35

300

11.

17.06.

Nastup u crkvi

Dimitrovgrad, Srbija

4

35

25

12.

22.06.

Nastup na proslavi

Tuhobić

20

4

350

13.

30.06.

Proslava prijema Hrvatske u Evropsku uniju

 

Gat Karoline riječke

2

35

2000

14.

08.07.

Rok koncert sa LET-3

Hartera

4

39

400

15.

31.10.

Verdi: Requiem sa kazališnim zborom i orkestrom

 

HNK Ivan pl. Zajc

1

40

700

16.

29.12.

Božićni koncert

Crkva Svetog Ivana krstitelja – Škurinje

 

 

 

 

1991.-2000.

2000.                       

Maestra Aleksandra Matić      

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1.

04.02.

8

Koncert duhovne glazbe, Crkva Gospe Lurdske

2.

01.05.

5.

Nastup na proslavi Praznika rada, Ronjgi

3.

02.05.

2

Nastup za Dan oslobođenja Rijeke, HNK Ivana pl. Zajca

4.

06.05.

1

Nastup za otvorenje 4. Državnog natjecanja mladih Crvenog križa, Dvorana mladosti, Trsat

5.

01.06.

7

XI Matetićevi dani, Guvernerova palača

6.

03.06.

5

Naš kanat je lip, Poreč

7.

09.06.

5

Dobrotvorni koncert za polmoć djeci oboljelih od šećerne bolesti, HKD Sušak

8.

28.10.

5

33. Susret  zborova Hrvatske, Novi Vinodolski

9.

24.11.

4

Nastup za Simpozij graditeljstva, HKD Sušak

10.

05.12.

11

Svečani koncert za 55 godina djelovanja Jeke, HKD Sušak

11.

06.12.

2

Predstavljanje knjige Marije Riman o skladatelju    o. Kolbu, Aula magna Rektorata Sveuč. Rijeka 

12

08.12.

3

Nastup za Klub Sušačana, HKD

13.

12.12.

14

Božićni koncert, Crkva Sv. Vida, sa Tratinčicama

14.

17.12.

12

Božićni koncert, Crkva Sv. Jelene križarice, Kastav

1999.                       

Maestra Aleksandra Matić

1.

03.02.

10

Kopncert duhovne glazbe, Crkva Sv. Jeronima, Rijeka

2.

18.02.

2

Nastup za 9.oblj. HDZ, HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka

3.

11.04.

7

Koncert duhovne glazbe, crkva Sv. Mihovila, Donje Jelenje

4.

01.05.

4

Nastup na proslavi Praznika rada, Ronjgi, Viškovo

5.

02.05.

2

Nastup za 54.oblj. oslobođenja Rijeke, HKD Sušak

6.

14.05.

4

2. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova, Zadar

7.

15.05.

4

2. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova, Zadar

8.

16.05.

3

Zajedničko pjevanje, crkva SV. Stošije, Zadar

9.

05.06.

3

Naš kanat je lip, Poreč

10.

23.06.

4

Nastup pred Povjerenstvom za državno natjecanje, Circolo, Rijeka

11.

25.09.

3

Suset pjevačkih zborova PGŽ, Kanat pul Ronjgi

12.

02.10.

6

32. Susret pjevačkih zborova Hrvatske, natjecanje, Kinodvorana Umag

13.

24.10

5

Nastup za DDK, HKD Sušak

14.

16.11.

10

Cjelovečernji koncert, Guvedrnerova palača, Rijeka

15.

03.12.

1

Komemoracija za dr. Franju Tuđmana, Vijećnica grada Rijeke

16.

16.12.

1

Predizborni skup SDP, HSLS, PGS, HKD Sušak

17.

19.12.

8

Božićni koncert, crkva Sv. Jelene, Kastav

 

1998.                       

Maestra Aleksandra Matić       

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1.

18.02.

4

Nastup za 8.oblj. HDZ, Teatro Fenice

2.

26.02.

3

Nastup za otvaranje arheološke izložbe, Guver

3.

05.05.

6

Svečani koncert za blagdan Gospe Trsatske, Perivoj Svetišta Majke Božje, više zborova

4.

15.05.

10

Koncert duhovne glazbe, sa crkvenim zborom,  crkva Sv. Andreja, Bakar

5.

19.05.

16

Cjelovečernji koncert, Guvernmerova palača

6.

29.05.

12

Koncert duhovne glazbe, Katedrala uznesenja Marijina, Krk

7.

05.06.

6

10. Matetićevi dani, Guvernerova palača

8.

06.06.

3

Naš kanat je lip, Poreč

9.

13.06.

5

«Rijeci za blagdan Sv. Vida», HKD Sušak

10.

23.10.

2

Promocija «Godišća» Davida Kabalina, Guver

11.

28.11.

6

31. Susret zborova Hrvatske, HKD Sušak

12.

18.12.

13

Koncert duhovne glazbe, Katedrala Sv. Vida, Rijeka

 

1997.                       

Maestra Aleksandra Matić

1,

08.05.

13

Koncert za 50 godina umjetničkog rada Dušana Prašelja, Guvernerova palača

2.

07.06.

4

Naš kanat je lip, Poreč

3.

15.06.

6

Proslava Sv. Vida, Grivica

4.

05.07.

6

Večer sakralne glazbe, sa crkvenim zborom Sv. Andreja, Bakar

5,

12.09.

6

Nastup za «Sušačku reviju», HKD Sušak

6.

15.09.

3

50 godina Mirovne konferencije u Parizu, Muzej grada Rijeke 

7.

09.10.

7

Nastup za 50 g. Umjetničkog rada Dušana Prašelja

8.

10.10.

7

Nastup za 6.oblj. osnivanja 5. Zbornog područja Hrvatske vojske, HKD Sušak

9.

25.10.

7

Nastup za Dan dragovoljnih darivatelja krvi, HKD

10.

13.12.

6

50 g. umj. Rada Dušana Prašelja i blagdana Sv. Lucije, Narodna čitaonica, Kostrena

11.

20.12.

18

Božićni koncert u crkvi Sv. Nikole, Turnić

12.

21.12.

13

Božićni koncert u crkvi Sv. Jelene, Kastav

 

1996.                       

Maestro Josip Vuk

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1,

23.03.

4

Filodrammatica

2.

24.05.

3

Matetićevi dani, Guvernerova palača

3.

27.05.

8

Koncert sa Fratelanzom, Circolo

4.

31.05.

3

Naš kanat jer lip, Poreč

5.

07.06.

3

Godišnjica Osijeka, Osijek

6.

08.06.

4

Godišnjica Osijeka, Osijek

7.

22.11.

2

Svečano otvaranje Zajčevih dana, ispred HNK Ivan pl. Zajc

8.

21.12.

12

Božićni koncert, crkva Marijina uznesenja, Opatija

9.

22.12.

13

Božićni koncert, crkva Sv. Jelene, Kastav

10.

28.12.

12

 

1995.                       

Maestro Josip Vuk

1.

08.01,

12

Božićni koncert, crkva Sv. Nikole, Turnić

2.

03.06.

4

Naš kanat je lip, Poreč

3.

12.06.

 

Cjelovečernji koncert, Filodrammatica

4.

16.06.

7

Nastup za Sv. Vida, Grivica

5.

15.12.

15

Svečani koncert za 50. obljetnicu Jeke, Filodrammatica

6.

20.12.

5

Božićni koncert, Koblerov trg

7.

24.12.

9

Božićni koncert, crkva Sv. Jelene, Kastav

 

1994.                       

Maestro Josip Vuk

1.

20.05.

9

Nastup za Svjetski Kongres medicinskih tehničara, Hotel Excelsior, Lovran

2.

30.05.

4

Matetićevi dani i Dan državnosti, Guvernerova pal.

3.

03.06.

4

Naš kanat je lip, Poreč

4.

18.12.

12

Božićni koncert , Sv. Jelena, Kastav

 

1993.                       

Maestro Josip Vuk

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1.

03.04.

6

Smotra amatersko kulturno stvaralaštvo, Dom Željezničara, Rijeka

2.

13.06.

8

Proslava za Sv. Vida, zaštitnika Rijeke, Grivica

3.

18.06.

4

Susret zborova Hrvatske, HNK I.pl. Zajc 

4.

21.10.

 

Dobrotvorni koncert «Hrvatska u srcu, srce u Hrvatskoj, Dvorana mladosti

5.

03.12.

6

Nastup za 90.g. VMRO i smrti Goce Delčeva, Guvernerova palača, «Ilinden»

6.

06.12.

5

Proslava Sv. Nikole, zaštitnika pomoraca, Dan pomorstva, Filodrammatica

7.

10.12.

16

Cjelovečernji koncert, Filodrammatica

8.

19.12.

 

Božićni koncert

1992.                       

Maestro Davorin Hauptfeld

1.

15.01.

8

Svečani koncert za proglašenje nezavisnosti i državnosti Hrvatske, HNK I. Zajc, Rijeka

2.

11.04.

2

Nastup za otvaranje zgrade Croatia line

3.

16.04.

11

Nastup za Uskrs, Koblerov trg, Turistički savez

4.

26.04.

5

Zakletva ročnika, Kasarna na Katarini, Rijeka

5.

18.05.

12

Smotra amat. kult. stvaralaštva Rijeke, Circolo

6.

06.06.

4

Naš kanat je lip, Poreč

7.

13.06.

4

Susret zborova Hrvatske, Koprivnica

8.

14.06.

6

Proslava Sv. Vida, ispred Katedrale, Grivica

9.

21.06.

5

Proslava 750 g.bitke protiv Tatara, Grobničko polje

10.

14.11.

7

Proslava DDK, HNK I.pl. Zajc

1991.                       

Maestro Krunoslav Kajdi

Redbr.

Datum

Broj skladbi

Vrsta nastupa – mjesto – organizator

1.

17.02.

2

Proslava god. HDZ – HNK I.Zajc, Ri

2.

12.03.

1, simf.

Beethoven, IX,  sa zborom i orkestrom HNK I.Zajc, HNK Rijeka

3,

29.03.

1, simf.

Beethoven, IX,  sa zborom i orkestrom HNK I.Zajc, HNK Rijeka

4.

20.04.

8

Smotra am. stv. Rijeke, Circolo

5.

05.05.

10

Proslava 700 god Trsatskog svetišta, Marijino svetište na Trsatu

6.

13.06.

11

Proslava Sv. Vida, zaštitnika grada, Katedrala Sv. Vida

7.

15.06.

6

Proslava Sv. Vida, Korzo

8.

21.06.

3

Susret zborova Hrvatske – natjecanje,  Kneževa palača, Zadar

9.

22.06.

4

Susret zborova Hrvatske, slobodni program, Kneževa palača, Zadar

10.

23.06.

7

Susret zborova Hrvatske, promenadni koncert, Narodni trg, Zadar

                                            Dirigent. Davorin Hauptfeld

11.

19.12.

10

Božićni koncert, Katedrala Sv. Vida, Rijeka

12.

21.12.

10

Božićni koncert, Crkva Majke Tereze

    

2001.-2013.

2013.

Održano je ukupno    proba i 16 nastupa

Maestro Igor Vlajnić

 

Red. br.

Datum

Naziv nastupa

Mjesto

Br.

skl

Br.

izv.

Broj

sluš

1.

I2.02.

Nastup za Prosvjetu

Konzulat R. Srbije

3

40

260

2.

14.04.

Uskršnji koncert

Crkva Svetog Ivana krstitelja – Škurinje

8

43

120

3.

18.04.

Koncert za UABA Podv.

MO Podvežica

 

 

 

4.

21.04

Koncert za Jurjevo

Dom kulture – Hreljin

4

38

300

5.

23.04

Koncert za SABA PGŽ

HKD – Sušak

3

29

450

6.

01.05.

Praznik rada

Ronjgi

7

35

1200

7.

12.05.

Konc.za Majčin dan

MO Gornja Vežica

13

37

220

8.

08.06.

Kanat pul Ronjgi

Ronjgi

2

38

450

9.

15.06.

Međunarodno natjecanje

Dobrič, Bugarska

5

35

300

10.

16.06.

Gala koncert učesnika

Dobrič, Bugarska

1

35

300

11.

17.06.

Nastup u crkvi

Dimitrovgrad, Srbija

4

35

25

12.

22.06.

Nastup na proslavi

Tuhobić

20

4

350

13.

30.06.

Proslava prijema Hrvatske u Evropsku uniju

 

Gat Karoline riječke

2

35

2000

14.

08.07.

Rok koncert sa LET-3

Hartera

4

39

400

15.

31.10.

Verdi: Requiem sa kazališnim zborom i orkestrom

 

HNK Ivan pl. Zajc

1

40

700

16.

29.12.

Božićni koncert

Crkva Svetog Ivana krstitelja – Škurinje

 

 

 

2012.

Održano je ukupno      probe i 12 nastupa

Maestro Igor Vlajnić

Red. Br.

Datum

Naziv nastupa

Mjesto

Br.

skl

Br.

izv

Broj

sluš.

1.

29.01.

Koncert za Prosvjetu

Konzulat Rep. Srbije

6

33

180

2.

01.05.

Praznik rada

Ronjgi

6

32

1500

3.

05.05.

Verdi: Moć sudbine

HNK Ivan pl. Zajc

1

29

500

4.

07.05.

Verdi: Moć sudbine

HNK Ivan pl. Zajc

1

28

500

5.

23.05.

Dani MO Podvežica

MO Podvežica

3

29

160

6.

27.06.

God.koncert sa Slogom, Hreljin i Martin Matetić, Jadranovo

Pomorsko-povijesni muzej Hrvatskog primorja

10

35

220

7.

23.09.

Otvorenje Svjetskog natjecanj brodomodelara

Korzo, Rijeka

4

30

300

8.

29.09.

Dani krumpira

Sportski park, Fužine

4

28

600

9.

04.12.

Koncert za Rotary klub

Filodramatika

17

39

250

10.

16.12.

Božićni koncert

Crkva Svetog Ivana Krstitelja, Škurinje

12

34

160

11.

22.12.

Božićno-novogodišnji koncert sa «Slogom»

Dom kulture, Hreljin

9

37

350

12.

27.12.

Božićni koncert

Crkva uznesenja blažene djevice Marije

8

34

120

 

2011.

Održano je ukupno 61 proba i 17 nastupa.

Maestro Igor Vlajnić

R. br.

Datum

Naziv nastupa

Mjesto

Br.

skl

Br.

izv.

Broj

sluš

1.

30.01.

Koncert za Prosvjetu

Hrvatski kulturni dom

5

32

450

2.

12.02.

Verdi: Moć sudbine

HNK  Ivan pl. Zajc

1

32

500

3.

14.02.

Verdi: Moć sudbine

HNK  Ivan pl. Zajc

1

31

500

4.

19.02

Verdi: Moć sudbine

HNK  Ivan pl. Zajc

1

32

500

5.

25.02.

Verdi: Moć sudbine

HNK  Ivan pl. Zajc

1

33

500

6.

26.02.

Verdi: Moć sudbine

HNK  Ivan pl. Zajc

1

35

400

7.

28.02.

Verdi: Moć sudbine

HNK  Ivan pl. Zajc

1

30

400

8.

01.03

Verdi: Moć sudbine

HNK  Ivan pl. Zajc

1

34

400

9.

01.05.

Praznik rada

Ronjgi

7

33

1500

10.

08.05.

Koncert ,

Crkva

8

29

150

11.

16.05.

Svečani koncert za 65. oblj. Jeke Primorja, dir. I.Vlajnić, A.Matić i D.Prašelj

Aula Ivana Pavla II., Svetište MB Trsatske

8

37

250

12.

25.06.

Svečani koncert sa Gradskim horom

Gradsko pozorište Bečej, Srbija

15

35

400

13.

11.11.

Cjelovečernji koncert

Grižane

 

32

250

14.

04.12.

Božićni koncert

Crkva Sv. Ivana Krstitelja, Škurinje

9

33

150

15.

12.12.

Koncert za Sv. Luciju

Kulturni dom, Kostrena

8

35

270

16.

17.12.

65.oblj. KUD Matko Brajša-Rašan, dir. Helga Dukarić Dangubić

Istarsko narodno kazlište, Pula

2

33

450

17.

18.12.

Proslava 80.god.

  Dušana Prašelja

Hrvatski kulturni dom, Rijeka

 

37

400

 

2010.

Održano je ukupno 60 proba i 11 nastupa

Maestro Darko Đekić

R.br.

Datum

Naziv nastupa

Mjesto

Br.

skl.

Br. Izv.

Broj

sluš.

1.

14.04.

Matetićevi dani

Pomorski i povijesni muzej

5

41

240

2.

17.04.

X natjecanje pjev. Zbor. RH, Zagreb 2010.

Mala dvorana Lisinskog, Zagreb

5

35

180

3.

01.05.

Proslava Međunarodnog praznika rada

Ronjgi, Viškovo

5

38

1500

4.

03.05.

Proslava dana oslobođenja Rijeke

Gradska Vijećnica

3

29

100

5.

14.05.

Dani MO Podvežica

Ispred Doma MO, dir. Mo A. Matić

6

31

70

6.

29.05.

Humanitarni koncert za Waldorfsku školu

Dvorana mladosti

2

30

1500

7.

11.06.

Koncert sa hrv.-njemačkim zborom Wiesbaden-Sonnenberg

Hrvatska narodna čitaonica, Trsat,

dir. Igor Vlajnić

5+4

42

180

8.

12.06.

Međunarodni glazbeni memorijal Emil Cossetto

Glazbeni zavod, Zagreb, dirigentica Doris Kovačić

 

3

38

 

230

 

 

9.

13.06.

Kanat pul Ronjgi

Ronjgi, Viškovo, dir. Doris Kovačić

2

36

400

 

Maestro Igor Vlajnić

 

10.

19.10.

CASTRUM, zajednički zbor Primor.-gor.županije

Dom kulture Čavle

7

28

40

11.

20.12.

Božićni koncert sa zborom opere HNK I.pl. Zajc

Katedrala Svetog Vida      

13

28

130

 

 

2009.

Održano je ukupno 85 proba i 14 nastupa

Maestro Darko Đekić

Red. br.

Datum

Naziv nastupa

Mjesto

Br.

skl

Br.

izv.

Broj

sluš

1.

30.01.

65.oblj. 11. Korpusa NOV, uz nazočnost predsjednika Mesića  

Hrvatski kulturni dom, Sušak

5

35

450

2.

17.04.

Fotomonografija «30 godina Spomen doma Ronjgi»

Ronjgi, Viškovo

5

38

80

3.

26.04.

Koncert duh. glazbe

Crkva Marijina uznesenja, Rijeka

12

41

90

4.

22.05.

Proleći va Svilnom

Dom, Svilno

9

34

120

5.

29.05.

Dani MO Podvežica

Dom MO Podvežica

7

42

70

6.

06.06.

Naš kanat je lip

Sabornica, Poreč

4

41

220

7.

18.06.

Oproštaj sa maestrom  Aleksandrom Matić

Pomorski i povijesni muzej

15

40

200

8.

11.09.

Međunarodni festival Mokranjčevi dani – svi zborovi – XV Rukovet

Pred Mokranjčevom rodnom kućom

1

38

180

9.

11.09.

Međunarodni festival Mokranjčevi dani

Negotin, Srbija

4

38

320

10.

17.10.

Susret  pjevačkih zborova Hrvatske

Pučko otvoreno učilište, Novigrad ist.

5

45

430

11.

19.11.

Prigodni Koncert

Dom za stare i nemoćne, Kantrida

10

29

80

12.

21.11.

Brajši u spomen

Dom hrvatskih branitelja, Pula

4

33

380

13.

26.12.

Božićni koncert

Crkva Svetog Bartola, Cernik

13

36

200

14.

26.12.

Božićni koncert

Crkva Svetog Jakova, Opatija

13

36

120

 

 

2008.

Održano je ukupno 72 probe i 21 nastup

Maestra Aleksandra Matić

 

Red. Br.

Datum

Naziv nastupa

Mjesto

Br.

skl

Br.

izv

Broj

sluš.

1.

13.03.

Prigodni koncert za turiste ag. «DA RIVA»

Volosko, luka

5

32

50

2.

05.04.

Koncert duh. glazbe

Svetište Majke Božje Trsatske

14

37

180

3.

09.04.

Matetićevi dani

Povijesni i pomorski muzej

5

39

320

4.

19.04.

Koncert muške klape

Volosko

8

8

130

5.

01.05.

Praznik rada

Ronjgi

5

33

1500

6.

10.05.

Proleći va Svilnom

Dom Svilno

13

34

180

7.

29.05.

Koncert za Maticu iseljenika

Crkva sv. Janeza Krstnika, Ljubljana

14

35

250

8.

31.05.

Naš kanat je lip

Istarska Sabornica, Poreč

4

41

220

9.

13.06.

Kanat pul Ronjgi

Sportska dvorana, Viškovo

3

30

450

10.

21.06.

Susret osoba s invaliditetom

Plaža u uvali Kostanj, Kostabela

3

28

120

11.

28.06.

Festival zvuka PANfest

Ravna gora

7

32

230

12.

19.09.

Cjelovečernji koncert

Vladin dom, Cetinje, Crna gora

11

37

230

13.

20.09.

Cjelov.  koncert za 110. god KUD Zahumlje

Dvorana KUD Zahumlje, Nikšić, CG

15

37

330

14.

10.10.

Večeri svilom tkane, Grobnička jesen

Kaštel, Grad Grobnik

13

42

70

15.

18.10.

Susret   pjevačkih zborova Hrvatske

Pučko otvoreno učilište, Novigrad ist.

5

38

350

16.

29.10.

Promocija knjige «Paški most» Ive Palčića

Filodrammatica

5

36

180

17,

22.11.

Brajši u spomen

Dom hrvatskih branitelja, Pula

4

42

350

18.

28.11.

Dani Franje Račkog

Dom Kulture, Fužine

8

29

300

19.

12.12.

Božićni koncert sa KUD «Josip Štolcer Slavenski», Čakovec

Svetište MB,Trsat

11

46

130

20.

19.12.

Monografija NK Rijeke

Teatro Fenice

4

35

500

21.

28.12

Božićni koncert

Crkva Marijina uznesenja

11

42

120

 

 

2007.

Održano je ukupno 78 proba i 16 nastupa

Maestra Aleksandra Matić

Red. br.

 

Datum

 

Naziv nastupa

 

Mjesto

Br.

skl

Br.

izv.

Broj

sluš

1.

26.01.

Dan Srpskog kulturnog društva  Prosvjeta

Generalni konzulat Republike Srbije, Ri

5

34

140

2.

09.02.

Cjelovečernji koncert

Delnice, Radnički dom

12

35

300

3.

01.05.

Proslava Praznika rada

Ronjgi

5

39

1500

4.

07.05.

Sa zborom NOBORITO iz Kawasakija

Mramorna dvorana Pomorskog i povijesnog muzeja

5

43

230

5.

12.05.

Međ. natj.zborova «Zlatna vila» Prijedor, BiH

Koncertna dvorana

5

35

450

6.

29.05.

Najava 20.oblj.LET-3

Studio

2

16

8

7.

02.06.

Naš kanat je lip, Poreč

Istarska Sabornica

3

41

220

8.

14.06.

Proslava 20. obljetnice LET-3

Hartera